Termin 5    VF    Fråga 888

Vad innebär det att ett test har hög sensitivitet?

Sensitivitet definieras som:
Antal sant positiva / (Antal sant positiva + Antal falskt negativa)

Dvs. andelen sjuka som man lyckades identifiera. Om man identifierar alla är sensitiviteten 1 (100%). Rätt svar alltså "Att andelen sjuka som identifieras är hög".

Exempel:
100 sjuka tog ett test och 90 fick ett sant positivt svar medan 10 fick ett falskt negativt svar:
90/(90+10) = 90/100 = 0,9.
Sensitiviteten är 90%

0%
0 av 89 rätt besvarade frågor
Välj vilket K5-tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 89 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in