Termin 5    NSPR    Fråga 879

Vilket av följande alternativ bör man inte välja för att behandla epilepsi?

Kalcium ökar bl.a. frisättningen av vesikler med exciterande transmittorsubstanser och kan i detta fallet öka kortikal aktivitet (man vill minska aktiviteten vid epilepsi). Kalciumkanalblockerare går att använda.

Alla andra alternativ är korrekta. Man strävar i första hand efter monoterapi med läkemedel. Kirurgi endast vid terapiresistens och om man vet epileptiskt fokus.

Kan även använda vagusnervstimulering och ketogen kost (extrem LCHF - vilket gör en viss professor i Linköping nöjd och glad).

0%
0 av 89 rätt besvarade frågor
Välj vilket K5-tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 89 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in