Termin 5    NSPR    Fråga 865

Du träffar en patient som får extrem ångest när hen ser clowner. Vilket typ av ångestsyndrom har denne?

Patienten har en specifik fobi, i detta fallet coulrofobi - rädsla för clowner.
Agorafobi = torgskräck
Social fobi = social ångest
Aulofobi = En specifik fobi - rädsla för flöjter.

0%
0 av 89 rätt besvarade frågor
Välj vilket K5-tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 89 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in