Termin 5    NSPR    Fråga 862

Vad händer när en patient får en hög stimulering av GABA-A receptorn?

Låg stimulering av GABA-A receptorn ger ångestlindring, medelhög stimulering ger sedation och hög stimulering ger hypnos (sömn).

0%
0 av 104 rätt besvarade frågor
Välj vilket K5-tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 104 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in