Termin 5    NSPR    Fråga 852

Vilken utvecklingsrelaterad psykiatrisk sjukdom karaktäriseras av sociala svårigheter, specifika intressen och repetitiva beteenden?

Sociala svårigheter inbegriper svårigheter med att förstå andra människors känslor, motivation och beteenden (se "theory of mind"). Man fäller ofta plumpa kommentarer utan att förstå att det sårar andra människor. Kan ha svårt med kroppskontakt, att respektera personligt utrymme etc. Svårigheter med icke-verbal kommunikation och idiom.

Specifika intressen kan ex. vara matematik, gamla bilar, skjutvapen eller pingviner. Man snöar in sig på ett område på ett abnormt sätt och lär sig allt inom detta område.

Repetitiva beteenden kan dels vara motoriska (flaxande med armarna, gungande fram och tillbaka etc.) eller mer rutinbaserade (alltid äta samma mat, alltid ha liknande kläder etc.).

0%
0 av 89 rätt besvarade frågor
Välj vilket K5-tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 89 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in