Termin 5    NSPR    Fråga 846

Vilka problem har en schizofren patient med "self-other distinction"?

Den nedsatta förmågan att skilja på "self" och "other" är inte direkt kopplade till olika dopaminbanor vilket ex. "aberrant salience" är (ökad mesolimbisk dopaminaktivitet). Troligen ligger istället hypofrontalitet bakom. Detta leder till minskad förmåga att kunna skilja på ex. stimulin som kommer från andra och från en själv. Klassiska problem som tankar om att ens egna tankar inte tillhör en själv (att ex. staten har planerat in tankar med hjälp av radiovågssändare) och en känsla att vara styrd av andra uppkommer.

0%
0 av 89 rätt besvarade frågor
Välj vilket K5-tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 89 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in