Termin 5    NSPR    Fråga 837

Vad rekommenderas som förstahandsval vid behandling av bipolärt affektivt syndrom depressiv fas?

Förstahandsval vid behandling av bipolärt affektivt syndrom depressiv fas är stämningsstabiliserare och då i första hand litium.

Övriga ges istället vid unipolär depression eller i kombination med stämningsstabiliserare vid bipolär depression.

0%
0 av 106 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 106 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Ska du bara träna inför T5-neurotentan så klickar du på Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Logga in