Termin 5    NSPR    Fråga 827

Vilket är det farmakologiska förstahandspreparatet när det gäller behandling av ångestsyndrom?

Målet vid farmakologisk behandling av ångestsyndrom är att öka den serotonerga stimuleringen vilket vanligast erhålls med serotoninåterupptagshämmare (t.ex. SSRI) som blockerar återupptaget av serotonin ifrån den synaptiska spalten genom blockering av SERT-receptorn.

Amfetamin/amfetaminliknande substanser används vid ex. ADHD och MAO-hämmare vid depression (även SSRI vid depression).

KBT är en bra terapiform vid ångestsyndrom, men det är inte en farmakologisk behandlingsprincip vilket frågan vill ha svar på.

0%
0 av 89 rätt besvarade frågor
Välj vilket K5-tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 89 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in