Termin 5    NSPR    Fråga 826

Vilken bana är central i de mer akuta ångestreaktionerna?

Den amygdalacentrerade banan omfattar sensoriska intryck som kopplas om i och aktiverar amygdala och vidare stimulerar anteriora cingulate cortex (ACC) som är viktig för modulering och reglering av emotionella svar.

Den cortico-thalamo-corticala banan inkluderar thalamus, cortex och striatum och är starkare kopplad till oro, tvång och grubbleri.

Den rostrala pontin-amygdalacentrerade banan och den dorsala amygdala-thalamobanan är endast påhitt.

0%
0 av 89 rätt besvarade frågor
Välj vilket K5-tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 89 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in