Termin 5    NSPR    Fråga 229

Vad blir troligen resultatet av en stroke i Brocas area?

Brocas area är en viktig del av talcentrum och är speciellt viktig för signaler som har att göra med den mekaniska ordbildningen. Yttrar sig genom att patienten inte kan uttrycka tanke i ord. Sensorisk afasi får man om Wernickes area slås ut. Indikatorisk och presumtiv afasi existerar mig veterligen inte.

0%
0 av 106 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 106 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Ska du bara träna inför T5-neurotentan så klickar du på Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Logga in