Termin 4    ERL    Fråga 805

För att ställa diagnosen PCOS (polycystiskt ovariesyndrom) ska två av tre kriterier vara uppfyllda. Vilket är INTE ett av dessa tre kriterier?

PCOS (polycystiskt ovariesyndrom) är väldigt vanligt hos överviktiga kvinnor (35 - 60 % med diagnosen är överviktiga). Dock är övervikt i sig är inget kriterium som hör till diagnostiseringen.

Diagnoskriterier för PCOS

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in