Termin 4    ERL    Fråga 804

Vilka är de två vanligaste HPV typerna som är associerat med utveckling av cervixcancer?

HPV 16 och HPV 18 är associerade med 70% av cervixcancerfallen.
HPV 6 och HPV 11 är mer associerade med kondylom (Genital papillomvirusinfektion)

0%
0 av 187 rätt besvarade frågor
Välj vilket K4-tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 187 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in