Termin 4    IBI    Fråga 798

Streptococcus pyogenes är en bakterie som kan orsaka bl.a. infektion i övre luftvägarna. Vad kan du utröna om dess form utifrån namnet Streptococcus?

Strepto betyder kedja och kocker är ett samlingsnamn på sfäriska bakterier, alltså kan man utifrån namnet Streptococcus utröna att den är rund och växer i kedjor:Staphylo, som i Staphylococcus betyder dock klase och säger att de är runda och växer i klasar.

0%
0 av 187 rätt besvarade frågor
Välj vilket K4-tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 187 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in