Termin 4    ERL    Fråga 793

Vilken sköldkörtelfunktion är det vanligaste fyndet vid sköldkörtelcancer?

Vanligtvis är patienten eutyreot (normal sköldkörtelfunktion). Maligna sköldkörtelceller har sällan förmågan att överproducera sköldkörtelhormoner. Eftersom hälften av sköldkörteln brukar räcka att producera tillräckligt med sköldkörtelhormoner finns vanligtvis inte heller någon underfunktion även vid lokal avancerad cancer.

0%
0 av 187 rätt besvarade frågor
Välj vilket K4-tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 187 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in