Termin 4    ERL    Fråga 784

Vilket av följande är ett blodprov som tas för att utreda en förstorad prostata?

PSA (prostataspecifikt antigen) är ett proteas (enzym) som utsöndras specifikt av prostatas körtelceller till sädesvätskan.

Felaktiga alternativ:
HbA1c kikar man på vid diabetesmisstanke,
CRP vid infektion och/eller inflammation,
kreatinin för att få en uppfattning om njurfunktion och
PEth vid alkoholmissbruk

0%
0 av 187 rätt besvarade frågor
Välj vilket K4-tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 187 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in