Termin 4    ERL    Fråga 782

Testosteron bildas i testiklarnas Leydigceller och kommer sedan delvis att omvandlas till en mera potent form avseende bland annat stimulering av kroppsbehåring. Vilken testosteronform avses?

Testosteron omvandlas till dihydrotestosteron/DHT med hjälp av enzymet 5 alfa-reduktas. DHT binder starkare till androgenreceptorer än testosteron självt.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in