Termin 4    ERL    Fråga 781

Vilken effekt fås INTE av inkretin hormonet GLP-1 (glukagonlik peptid 1)?

Inkretinhormoner (GLP-1 och GIP) åstadkommer ökad insulinsekretion och minskad glukagonsekretion vid högt blodsocker. Aptiten minskar och ventrikeltömningen förlångsammas, vilket allt sammantaget har en blodsockersänkande effekt utan risk för hypoglykemier.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in