Termin 4    ERL    Fråga 778

Vilken av följande skulle du analysera för att bekräfta diagnosen Graves sjukdom om du bara fick välja en?

Graves sjukdom är en autoimmun hypertyreos. TRAK (TSH-receptorantikroppar) är patognomona för och positiva i mer än 95 % av fallen. Således är analys av TRAK-nivåerna bäst för att bekräfta Graves sjukdom.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in