Termin 4    ERL    Fråga 775

Ett sätt att klassificera bröstcancer är genom TNM klassifikationen. Vad säger N:et i TNM?

TNM:
N - lymfkörtelstatus. N0 innebär att tumören inte spridit sig till någon lymfnod. N1-N3 definieras på lite olika sätt enligt olika källor, i bilden nedan följer ett exempel.

T - anger tumörstorlek
M - anger fjärrmetastasering

TNM-klassificering vid bröstcancer

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in