Termin 4    ERL    Fråga 765

Vilket glukostransportprotein ökar i antal i cellmembranet hos skelettmuskelceller när de stimuleras av insulin?

Bindning mellan insulin och dess receptor, insulinreceptorn (IR), stimulerar translokation av förproducerade GLUT4-proteiner från små intracellulära vesiklar. Denna process är mest prominent i strierade myocyter, kardiomyocyter och adipocyter.

GLUT1 är viktig för glukostransport in i epitelceller i blod-hjärnbarriären och in i erytrocyter.
GLUT3 har samma uppgift, förekommer främst i neuron.

SGLT2 är viktig för återupptag av glukos och natrium i njurarna medan SGLT1 utför samma uppgift i enterocyter.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in