Termin 4    GNM    Fråga 737

Vad innebär den anorektala reflexen?

Detta är funktionellt då en relaxation av m. puborectalis leder till en minskning av den anorektala vinkeln, en samtida kontraktion av rektum leder då till en defekation.

Den anorektala vinkeln är viktig för att man ska kunna hålla sig och inte defekera i opassande situationer.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in