Termin 4    GNM    Fråga 732

Vad är gastropares?

Påskyndad magsäckstömning kallas dumpningssyndrom.
Illamående vid födointag är ett symptom som kan uppstå vid bl.a. dyspepsi, gastrointestinal infektion, akalasi etc.
Funktionell tarmsjukdom är en paraplyterm som bland annat inbegriper irritabel tarmsjukdom
funktionell buksmärta och funktionell dyspepsi

Fördröjd magsäckstömning kan bero på diabetes mellitus, Parkinsons sjukdom, sklerodermi eller vara en följd av operation.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in