K4    GNM    Fråga 725

Vilket ytterligare kroppsmått är av betydelse som ett komplement till BMI när man diskuterar övervikt och fetma?

Bukomfång är viktigt för att fettinlagring kring buken är farligare än runt t.ex. extremiteterna.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 181 rätt besvarade frågor
Välj vilket K4-tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 181 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in