Termin 4    GNM    Fråga 721

Hur många standardglas alkohol kan en man dricka per vecka utan att överstiga gränsen för riskbruk?

Gränsen för män är 14 glas per vecka och kvinnor 9. Ett standardglas innehåller 12 gram alkohol så skulle frågan va i vikt är gränsen 12 x 14 = 168 gram/vecka för män och 108 gram för kvinnor.

0%
0 av 187 rätt besvarade frågor
Välj vilket K4-tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 187 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in