K4    GNM    Fråga 719

Vad är ferritin och vilken fysiologisk funktion har det?

Ferritin, dvs apoferritin innehållande järn, är ett intracellulärt protein och utgör kroppens normala deponeringsform för järn.

Felaktiga svar kopplade till rätt enzym:
Oxiderar tvåvärt järn till trevärt järn - Järnreduktas
Transporterar järn i blodet - Transferrin
Tar upp järn apikalt hos enterocyter - DMT-1

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 115 rätt besvarade frågor
Välj vilket K4-tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du ett hundratal egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in