Termin 4    IBI    Fråga 659

Det finns tre olika huvudklasser av antivirala medel mot HCV (Hepatit C-viruset). Vilket av följande är INTE en av dessa?

Genom kombinationsmedicinering med preparat från flera av dessa klasser lyckas man idag bota i princip all HCV, något som inte var möjligt för bara 15 år sedan.

0%
0 av 190 rätt besvarade frågor
Välj vilket K4-tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 190 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in