Termin 4    IBI    Fråga 655

Vad är en siderofor?

Under en infektion med påföljande inflammation i kroppen kommer järnreserverna att bindas upp i celler. Bakterier kräver järn för överlevnad och reproduktion. För att ta tillvara på det lilla järn som finns producerar vissa bakterier sideroforer - lågmolekylära substanser med mycket hög affinitet för järn som snabbt binder löst järn till förmån för bakterien.

0%
0 av 187 rätt besvarade frågor
Välj vilket K4-tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 187 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in