Termin 4    IBI    Fråga 645

Streptococcus pyogenes har ett protein som fungerar som en multipotent virulensfaktor, bl.a. som superantigen, fagocytosinhibitor samtidigt som det förenklar intracellulär överlevnad och adhesion. Vilket?

M-proteinet är multifunktionellt och kan sägas vara det viktigaste grupp-A-streptokockproteinet. S. pyogenes-stammar som saknar M-proteiner är inte virulenta.

Andra viktiga virulensfaktorer hos S. pyogenes är dess kapsel, fimbrier och lipoteikonsyra.

0%
0 av 187 rätt besvarade frågor
Välj vilket K4-tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 187 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in