Termin 4    IBI    Fråga 633

Ikosaedrala kapsider förekommer hos... ?

Ikosaedrala kapsider kan till skillnad från helikala kapsider utgöra ett virion, utan ett yttre hölje. Ikosaedrala kapsider kan även vara omslutna av höljen. Komplexa virus har en typ av kapsid som inte går att sortera in som varken ikosaedral eller helikal.

0%
0 av 187 rätt besvarade frågor
Välj vilket K4-tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 187 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in