K4    IBI    Fråga 450

Vilken är den vanligaste orsaken till bakteriell faryngotonsillit?

Faryngotonsillit = Tonsillit/Halsfluss. Streptokocker är ett släkte bakterier bestående av flera grampositiva arter som i regel växer i par eller kedjor.
Streptococcus pyogenes är den vanligaste orsaken till bakteriell faryngotonsillit.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 117 rätt besvarade frågor
Välj vilket K4-tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 117 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in