Termin 4    ERL    Fråga 351

Ökat PSA (Prostataspecifikt antigen) i blodet kan vara tecken på?

Lite PSA finns normalt i blodet hos män men en ökad mängd betyder att mer läcker ut i blodet. PSA-test görs vid misstanke om prostataförändringar och kan, men betyder oftast inte, prostatacancer. Andra orsaker är bl.a. godartad prostataförstoring eller prostatit.

Det pågår just nu en debatt om hur tillförlitligt testet är för att upptäcka tidig prostatacancer och något entydligt svar finns inte.

Senxantom = Inlagring av kolesterol i senor och hör inte hit.
Alopeci = Håravfall. Vanlig bivärkning på cellgifter.
Deskvamation = Avfjällning, av t.ex. stratum corneum.

0%
0 av 187 rätt besvarade frågor
Välj vilket K4-tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 187 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in