Termin 4    GNM    Fråga 1298

Hur kan man diagnosticera spontan bakteriell peritonit?

Spontan bakteriell peritonit (SBP) är ett tillstånd med infektion av ascitesvätskan utan samtida infektion någon annanstans i buken. Uppkommer ibland vid allvarlig leversvit p.g.a. ökad translokation av bakterier från tarmen.

Dignostiskt för SBP är polymorfonukleära leukocyter (PMN) på > 0,25 x 109/l.

0%
0 av 187 rätt besvarade frågor
Välj vilket K4-tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 187 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in