Termin 4    GNM    Fråga 1294

Rökstopp är oftare associerat med... ?

Det är relativt vanligt att ulcerös kolit bryter ut efter ett rökstopp hos en tidigare rökande person. Tobaksrökning är immunmodulerande och detta kan vara orsaken till att rökstopp i större grad föregår ulcerös kolit än Crohns sjukdom. För den senare är tobaksrökning snarare en riskfaktor.

0%
0 av 187 rätt besvarade frågor
Välj vilket K4-tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 187 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in