Termin 4    GNM    Fråga 1240

Vad kan upprepade UVI:er hos en patient med Crohns sjukdom kan bero?

Patienter med Crohns sjukdom har ökad risk att utveckla fistlar, epitelklädda förbindelser mellan olika hålrum i kroppen. En fistel kan förbinda tarm med urinvägar och bakterier kan överföras från tarmen till urinvägarna och ge upphov till återkommande UVI:er. Även luftbubblor i urinen ses ofta vid denna typ av fistel.

En fistel

0%
0 av 187 rätt besvarade frågor
Välj vilket K4-tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 187 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in