Termin 4    GNM    Fråga 1097

Vad av följande är INTE en riskfaktor för att utveckla IBS?

Manligt kön är inte en riskfaktor för att utveckla IBS (Irritable Bowel Syndrome). Fördelningen mellan könen är 70 - 30 (kvinnor - män).

Kvinnligt kön, genetik, stress, ångest, depression, psykologiska trauman och gastroenteriter är exempel på kända riskfaktorer.

0%
0 av 187 rätt besvarade frågor
Välj vilket K4-tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 187 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in