Termin 4    IBI    Fråga 1078

Vilken av följande strukturer/undersökningar kan INTE användas för att särskilja grampositiva bakterier från gramnegativa bakterier?

Nukleoiden, den bakteriella DNA-strukturen, ser likadan ut hos grampositiva och gramnegativa bakterier.

Grampositiva bakterier har en mycket tjockare cellvägg (fler lager av peptidoglykaner) än gramnegativa bakterier. I grampositiva bakteriers cellvägg finns teikonsyra och lipoteikonsyra, vilket saknas i gramnegativa bakteriers cellvägg.

Grampostiva bakterier färgas in lilablåa vid gramfärgning medan gramnegativa bakterier färgas in rosaröda.

Grampositiva bakterier har ett cellmembran, innanför cellväggen. Gramnegativa bakterier har två cellmembran, ett inre som hittas innanför cellväggen och ett yttre som hittas utanför cellväggen.

0%
0 av 187 rätt besvarade frågor
Välj vilket K4-tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 187 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in