Termin 4    IBI    Fråga 1072

Utöver pandemin covid-19 förekommer coronavirus vanligen i andra sammanhang. Vilket förslag stämmer?

Cirka 30% av alla vanliga förkylningar beror på infektion av ett coronavirus.

Andra vanliga förkylningsvirus är picornavirus (där undergruppen rhinovirus är den absolut ledande orsaken till förkylning), influensavirus och adenovirus.

0%
0 av 187 rätt besvarade frågor
Välj vilket K4-tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 187 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in