K4    IBI    Fråga 1069

Angående olika patogeners inkubationstid gäller generellt... ?

Virus replikationscykel går generellt mycket snabbare än bakteriers replikationscykel. Detta gör att inkubationstiden för virala infektioner ofta är kort. Bakterier är något mer komplexa och parasiter är mest komplexa. Parasiterar replikstionstid är därför längst och inkubationstiden är därmed ofta lång.

OBS - detta är på ett mycket generellt plan. Det finns virus med mycket lång inkubationstid. Ex. HIV, men flera års inkubationstid. Många olika faktorer avgör inkubationstiden.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 160 rätt besvarade frågor
Välj vilket K4-tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 160 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in