Termin 4    IBI    Fråga 1065

Svar från mikrobiologen anger bakterie X som "S" för Penicillin G. Vad innebär detta?

Så står för "sensitive", bakterien X är alltså känslig för Penicillin G och normala doser förväntas ge goda resultat.

Om bokstaven I hade angetts hade det betytt att bakterie X har en viss resistens för Penicillin G och att behandling kan genomföras, men högre doser krävs. I såg här för "Intermediate".

Om bokstaven R hade angetts hade det betytt att bakterie X helt och hållet är resistent mot Penicillin G och att behandling inte kommer ge resultat. R står här för "Resistent".

0%
0 av 187 rätt besvarade frågor
Välj vilket K4-tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 187 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in