Termin 3    PU    Fråga 966

Vilket av följande alternativ brukar man INTE använda för att mäta socioekonomisk situation (SES)?

Utöver yrke, inkomst och utbildning kan man även använda bostadssituation som ett mått på socioekonomisk status.

Utgifter kan dock vara mycket höga hos människor med låg SES och låga hos människor med hög SES, eller tvärt om, och lämpar sig därför inte som mått på SES.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in