Termin 3    CREN    Fråga 964

Vad innebär det att en glomerulonefrit är diffus?

Att mellan 30 och 100% av nefronen är påverkade betyder att glomerulonefriten är diffus.

Att mellan 1 och 30% av nefronen är påverkade - fokal
Att endast vissa lobuli är påverkade - segmentell
Att alla lobuli är påverkade - global

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in