K3    CREN    Fråga 394

Allergisk astma är en hypersensitivitetsreaktion, men av vilken typ?

Typ 1-reaktion medieras i första hand av mastceller som sensitiseras med IgE. Utsöndring av histamin sker vid ytterligare exponering för ett allergen,

Typ 2-reaktion = Antikroppsberoende, t.ex. Basedows sjukdom
Typ 3-reaktion = Immunkomplexmedierad, t.ex. reumatoid artrit
Typ 4-reaktion = Cellmedierad, t.ex. kontaktallergi.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 118 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du ett hundratal egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt skrivit förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: