K3    CREN    Fråga 391

Vad är den mikroskopiska skillnaden mellan emfysem som beror på 1) alfa-1-antitrypsinbrist och emfysem som beror på 2) rökning?

Emfysem vid alfa-­1-­antitrypsinbrist är panlobulärt, d.v.s. den emfysematösa omvandlingen av sekundära lunglobuli är tämligen homogen. Emfysem förorsakad av tobaksrökning är i stället centrilobulär, d.v.s. den emfysematösa processen dominerar runt bronkioli i den sekundära lunglobulin. (Från omtenta VT16).

Alfa-­1-­antitrypsinbrist ger främst emfysem i underloberna medan rökning främst ger i ovanloberna.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 118 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du ett hundratal egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt skrivit förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: