Termin 3    PU    Fråga 390

Vilket av följande påståenden om tobaksrökning i Sverige är felaktigt?

Fler kvinnor än män röker totalt sett, alltså stämmer INTE påståendet "det är totalt sett fler män än kvinnor som röker".

Andel (i procent) i åldern 16-84 år som uppgav daglig tobaksrökning under perioden 2004-2022, uppdelat på kön.


Källa: folkhälsomyndigheten

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in