K3    CREN    Fråga 389

Vilka tre olika mekanismer kan ge upphov till ett högt andningshinder med fynd som stridor?

Mekanismer bakom högt andningshinder är obstruktion av centrala luftvägar (p.g.a. t.ex. främmande kropp, tumör, eller allergisk reaktion), yttre kompression p.g.a. någon process som utifrån klämmer på centrala luftvägar (t.ex. struma) och i sällsynta fall en svaghet i luftvägarnas väggar som gör dem mer benägna att falla samman i liggande ställning (s.k. trakeomalaci). (Från omtentamen HT15).  

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 118 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du ett hundratal egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt skrivit förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: