K3    CREN    Fråga 387

Vilken typ av cylindrar i urinsediment är karakteristiska för vaskulit?

Erytrocytcylindrar förekommer främst vid vaskulit och akut glomerulonefrit (vaskulit kan leda till glomerulonefrit).
Leukocytcylindrar ses främst vid akut/kronisk pyelonefrit och andra interstitiella nefriter.
Ökad mängd hyalina cylindrar ses vid njursjukdomar och enstaka normalt vid kraftig fysisk ansträngning och uttorkning.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 175 rätt besvarade frågor
Välj vilket K3-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 175 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in