K3    CREN    Fråga 378

Vilken typ av glomerulonefrit hör ihop med autoantikroppar mot fosfolipas A2-receptors på podocytmembranet?

Membranös glomerulonefrit är den vanligaste glomerulonefriten hos vuxna och den vanligaste orsaken till nefros. Prognosen är variabel: en tredjedel blir friska, en tredjedel har fortsatt nefrotiskt syndrom och en tredjedel får förvärrade symptom

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 118 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du ett hundratal egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt skrivit förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: