K3    CREN    Fråga 373

Vid vilken sjukdom kan man ofta se vätska i hjärtsäcken?

Vid perimyokardit produceras stora mängder vätska som slutligen hamnar i hjärtsäcken. Detta kan leda till att hjärtats pumpförmåga blir nedsatt och hjärtsvikt kan då uppstå sekundärt till den inflammatoriska sjukdomen.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 118 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du ett hundratal egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt skrivit förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: