K3    CREN    Fråga 357

En ST-höjning efter en infarkt betyder att infarkten var ... ?

ST-höjning innebär transmural ischemi, som kan leda till en transmural infarkt.

Vid en subendokardiell ischemi uppstår istället ST-sänkning, exempel på detta är angina pectoris.

Subepikardiella infarkter är mycket ovanliga då de är dessa områden av hjärtat som försörjs bäst.

De övriga infarkterna existerar inte.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 118 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du ett hundratal egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt skrivit förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: