K3    CREN    Fråga 350

Ord som slutar på -it brukar betyda inflammation eller infektion i området i fråga. T.ex. bronkit -> inflammation i bronkerna. Var har du en inflammation om du drabbats av pyelonefrit?

Pyelonefrit uppstår ofta till följd av en urinvägsinfektion och drabbar gärna njurbäckenet men också övriga delar av njuren vilket innebär att pyelonefrit är i princip synonymt med njurinflammation.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 226 rätt besvarade frågor
Välj vilket K3-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 226 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in